NEWS

02.02.2017

Vychádza "stý" počin, kompilácia zaujímavých hudobníkov v réžii Lukasa Lundéna a Terranean Recordings.
Všetky skladby sú nevydaný exkluzívny alebo zbrusu nový materiál, a celý výťažok podporí nové vydavateľstvo. Podieľam sa na ňom remixom môjho projeku newmachine, jednou z prvých skladieb, a to "Dale Woods", teraz ako REACH.o
Vypočujte, sťahujte, prípadne podporte túto jubilejnú kompiláciu plnú zaujímavých umelcov a ich materiálu, a samozrejme nezávislé vydavateľstvo. Vopred vďaka za záujem.


24.04.2014

REACH | Nativelandspellbound | TERR063

I like the sounds of delayed guitars with E-bow, it is so awesome! Obviously inspirated by Justin K. Broadricks project FINAL.
So I presenting my 50 minutes of improvisation drones with E-Bow on bass guitar here.

Mám rád zvuk oneskorených gitár s E-slákom, to je tak úžasné! Samozrejme som bol inšpirovaný projektom Justina K. Broadricka - FINAL.
Tak tu prezentujem svojich 50 minút drone improvizácií s E-slákom na basovú gitaru. Prajem príjemné počúvanie. :-)

New album now available for free at TERRANEAN RECORDINGS!

19.12.2012

REACH news "Under the Avalanche II: Christmas 2012" compilation / kompilácia

New Avalanchers compilation "Under the Avalanche II: Christmas 2012" directed by Lukas Lundén & Terranean Recordings should be available at Sunday, December 23 on Terranean Recordings. I am presenting with the song "Cinnamonapocalypse". Enjoy ! :-)

Here is a short sample:Nová Avalanchers kompilácia "Under the Avalanche II: Christmas 2012" v réžii Lukasa Lundéna & Terranean Recordings by mala byť k dispozícii v nedeľu 23.Decembra. Som toho súčasťou s piesňou "Cinnamonapocalypse". Užite si to! :-)
08.08.2012

SIGNALVOID noise compilation is available now ! / SIGNALVOID hluková kompilácia je teraz k dispozícii !

SIGNALVOID - an unique noise compilation comprised on one-minute tracks designed to be played on shuffle is available now in MP3 and FLAC format !
I am presenting with the three songs "Melttown", "Sunstream" and "Nobird". Thanks to Jack Chuter for the great and hard work and the opportunity to participate in this interesting compilation.

Unikátna hluková kompilácia zložená z jednominútových skladieb, ktoré majú byť prehrávané náhodne v prehrávači :-) je teraz k dispozícii vo formátoch MP3 a FLAC!
Prezentujem sa tu s tromi skladbami "Melttown", "Sunstream" a "Nobird". Vďaka Jackovi Chuterovi za skvelú prácu a možnosť podieľať sa na tejto zaujímavej kompilácii.

More informations here / Viac informácii tu:

http://signalvoid.tumblr.com/
http://signalvoid.bandcamp.com/merch/signalvoid-2


Free download in MP3 & FLAC format here / Zadarmo na stiahnutie v MP3 a FLAC formáte tu:

http://archive.org/details/SignalvoidMp3
http://archive.org/details/SignalvoidFlac


02.07.2012

REACH/SIGNALVOID update

Signalvoid compilation will be available soon ! More than 110 artist and their noise presentation ! More informations soon ! :-)

Signalvoid kompilácia je na spadnutie ! Viac ako 110 umelcov a ich noise vyjadrenie. Viac informácií čoskoro ! :-)


17.05.2012

REACH/SIGNALVOID update

The noises/sounds are done ! :-) Some sample of the sounds to the forthcoming SIGNALVOID noise music compilation you may to hear on the Bandcamp page. Enjoy !

Zvuky sú hotové :-) Ukážky zvukov k pripravovanej zvukovej kompilácii SIGNALVOID si môžete vypočuť na Bandcamp stránke. Užite si to :-)
11.05.2012

REACH/SIGNALVOID update

Sample of photos for the "noise" music compilation SIGNALVOID...and an one amateur from me here :-)

Ukážka fotografií pre "hlukovú" hudobnú kompiláciu SIGNALVOID...jedna amatérska aj odo mňa :-)

http://signalvoid.tumblr.com/post/22831488432/by-juraj-marko


30.04.2012

REACH news

Hello !

Welcome to my page ! :-) Here I presenting my new sound/photography project REACH. Enjoy ! :-)

With name as a "REACH" I am going to making some ambient/noise for Jack(CHUTER) noisy SIGNALVOID compilation.

I am going to the nature searching some noises and I know where(with pictures) :-)

Cheers !


Vitajte na mojej stránke ! :-) Tu budem prezentovať môj nový zvukovo/fotografický projekt REACH. :-) Užite si to ! :-)

Ako "REACH" skúsim nahrať nejaký ambientný hluk pre Jackovu(CHUTER) noise kompiláciu SIGNALVOID.

Chystám sa do prírody pohľadať nejaké hluky + s fotografiami, a už viem kde :-)